Konya Kurban - 50 Yıllık Tecrübe - Kalite - Güven
Bizi Takip Edin

Faydalı Bilgiler

ANASAYFA » Kurbanlık » Faydalı Bilgiler

Neden Kurban Kesiyoruz ?

Sayisiz nimetlere karsi Allah'a sükretmemiz, insanin geçen seneden bu seneye kadar hayatta kalisina sükretmesi ve günahlarinin bagislanmasi için kurban kesiyoruz. 

   Kurban kesmek ayni zamanda Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Hz. Ibrahim (a.s.) ile oglu Hz. Ismail (a.s.) Allah'a o derece teslim olmuslardi ki, biri öz evladini sadece Allah rizasi için kurban etmek, digeri de Allah'in emrine cani pahasina uymak niyetindeydiler. Iste kurban, bu teslimiyetin bir lutfudur. 

   Allah'a ulasacak olan; kurbanin eti, derisi, kani degil, kurban vesilesiyle kulun takvasidir. Hacc süresinin 37. ayetinde buna dikkat çekilmistir.

Kurban nisâbina mâlik olan kimsenin kurban kesmesi vâcibdir. Zarûretsiz kurban kesmemek günâh olur.Kurban kesmesi vâcib iken, içindekilerin kurban kesmedigi ev, inliyerek, sâhibine bedduâ edip, “Kurban kesmedigin gibi Cenâb-i Allah sana iyilik yapmayi nasîb etmesin!” der. O ev, o yil belâlara düçâr kalir. Kurban kesenin evi ise, memnun olur, sâhibine hayir duâ eder. Bu bakimdan kurban kesmeyi bir nimet bilmelidir! Kurban kesen, kendini cehennemden azat etmis olur.
Hadîs-i serîflerde buyuruldu ki:(Cimrilerin en kötüsü kurban kesmiyendir.) [S.Ebediyye] (Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmiyen, namaz kildigimiz yere gelmesin!) [Hâkim]
(Kurbanin postunun her kilina ve her parçasina bir sevâb vardir.) [Hâkim]
(Kurbanlariniz, semiz olsun. Onlar, Sirâtta bineklerinizdir.) [Zâd-ül mukvîn]
(Kurbanin derisindeki her tüy sayisinca size sevâb vardir. Kaninin her damlasi kadar mükâfat vardir. O sizin mîzâniniza konacaktir. Müjdeler olsun!) [Ibni Mâce]
(Kurbanlarinizi gönül hoslugu ile kesin! Çünkü hiç bir müslüman yoktur ki, kurbanini kibleye döndürüp kessin de, bunun kani, boynuzu, yünü, her seyi kiyâmette kendi mîzânina konan sevâbi olmasin!) [Deylemî]
(Sevâb umarak kurban kesen, Cehennemden korunur.) [Taberânî]
(Kurban bayraminda yapilan amellerden Allahü teâlâ katinda kurban kesmekten daha kiymetlisi yoktur. Daha kani yere düsmeden Allahü teâlâ , onu muhâfaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin!) [Tirmizî]
(Kurbanlarin en hayirlisi boynuzlu koçtur.) [Ibni Mâce]
(Akrâba ziyâreti hâriç, kurban bayraminda, kurban kesmekten daha iyi amel yapilamaz.) [Taberânî]
(Yâ Fâtima, kurbaninin yanina git! Kesilirken orada bulun! Yere akacak ilk kan damlasi ile, geçmis günâhlarin affedilir.) [Ibni Hibbân]
(Kesilen kurban, Kiyâmette, etiyle, kaniyla 70 kat büyüyerek mîzâna konur.) [Isfehânî]

Kurbanın Dinimizdeki Yeri

Kurban, vacip bir ibadettir. Hicretin ikinci yılında emredilmiştir. Müslümanı Allah'a yaklaştıran ve bir nevi şükürdür. Pek çok kaza, bela ve musibetlerden korumaya vesiledir. Kurban, kurban bayramının birinci günü bayram namazı vaktinden itibaren üçüncü günü akşamına kadar kesilebilir.

Kurban; Cenab-ı Hakk'ın rızası ve O'na yakınlık niyyetiyle belirli hayvanların kesilmesidir. Kurbanın dinimizdeki mevkii büyüktür.
Kendisine fıtır sadakası vâcip olan kimselere, kurban da vâciptir. Yani nisaba mâlik olan, hür, mukim her müslümana vâciptir.

Peygamber ( S. A. V.) Efendimiz :" Kimin mâlî imkânları müsait olur da kurban kesmezse, sakın bizim namazgahımıza yaklaşmasın" buyurmuşlardır.

KURBAN KİMLERE VACİPTİR

Kurban, akıllı, baliğ (ergenlik çağına girmiş) müslüman, hür, yolcu (seferde) olmayan, kurban kesecek kadar zengin her erkek ve kadına vaciptir.


Bir kimse memleketine gidip orada kurbanını kesmek isterse (memleketi seferi sayılabilecek uzaklıktaysa) orada kestiği kurban vacip olmaktan çıkar ve nafile bir kurban olur. Nafile sevabı alır fakat vacibi yerine getirmemiş olur. Eğer 15 günden az kalmaya niyet ederse ve bayram günlerinde dönüş olursa, tekrar kurban kesmesi vacip olur. O yüzden bu konulara çok dikkat edilmesi gerekir. Eğer illa memleketinde kestirmek istiyorsa, kendisi gitmeyip, vekil yoluyla kestirebilir.

Kurban kesecek kadar zengin ne demektir?

Bir kimsenin (kira da olsa) oturacağı evi, yiyeceği, içeceği , kabı kaçağı, iskemlesi, halısı, yatağı, yorganı, (ama ucuzundan ama pahalısından) ev eşyaları varsa, bu zaruri ihtiyaçlarının dışında fazladan olarak elinde gümüş nisabını dolduruacak kadar parası da bulunuyorsa, işte bu miktar parası (veya bu değerde) fazladan kıymetli eşyası olan kimseye kurban kesmek vaciptir. Alimlerin kurban nisabı olarak altına nisbetle düşük olan gümüş nisabını almalarının sebebi, müslümanlarm zayıf mazeretler ileri sürerek bu kıymetli ve lüzumlu ibadetten geri kalmamalarını temin içindir. Onun içindir ki müslümanlar, kurban kesmemenin değil, her hal-ü kârda kurban kesmenin çarelerini aramalıdırlar.

AİLE İÇİNDE KURBAN

Aile içinde nisap miktarına sahip kaç kişi varsa hepsine kurban kesmek vacip olur. Bu sene kendime, gelecek sene hanıma keserim demek yanlıştır.

Bir ailede, kendine ait malı olan zengin; fakat henüz ergenlik çağına girmemiş küçük çocuklar varsa, bu çocukların kurban kesmeleri vacip değildir. Bu, İmam Muhammed Hazretlerinin fetvasına göredir. İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yûsuf'un fetvasına göre ise, çocuk da olsa kendi malı olan zengin çocuğun kurban kesmesi veya kestirmesi vaciptir. Bir babanın, çocukları için de kurban kesmesi menduptur. Çok büyük sevap ve faideleri vardır.

KURBANDA VEKÂLET

En faziletlisi kişinin kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Gücü yetmiyorsa bir başkasına vekâlet verip kestairebilir. Kesmek için vekil tayin ettiği kimseyi tanıması ve gerçekten müslüman olduğunu bilmesi şarttır. İnancı bozuk veya gayri müslime kurban kestirilmez.

90 kilometre veya daha fazla bir yere yolculuğa çıkan bir kimse seferidir. Bu kimse kurbanın faziletinden mahrum kalmamak için bir kişiye vekalet verir ve kurbanını kestirir. Yine bir kimsenin yaşadığı şehir veya memlekette kurban kesmesine mâni olunuyorsa, bu kimse de başka yerde birini vekil tayin edip kurbanını kestirebilir.

KURBAN KAYBOLSA VEYA ÖLSE?

Kurban, kesilmeden ölse veya kaybolsa, sahibi, kurban kendisine vacip biri ise, yeniden kurban alır ve keser. Kaybolan kurbanı bulunursa yeni aldığı da elinde ise iyisini keser, diğerini kesmesi icap etmez. Kaybolupta bulunan kurbanın sahibi fakir ise bulunan kurbanı kesmesi lazımdır. Çünkü kendisine kurban vacip değilken vacip kılmıştır ki, bir nevi kurban onun için adak olmuştur.

Fakir kimsenin kurbanı kaybolsa veya ölse yeniden kurban alıp kesmesi icap etmez.

DİRİ KURBAN MESELESİ

Kurban niyeti ile verilen hayvan, diri olarak tasadduk edilemez. Yani kurbanını verdiği kimseye "Bu benim kurbanımdır; ister kesin ister kesmeyin" diyemez. Eğer kurban olarak veriliyorsa mutlaka kesilmesini temin etmek lazım dır. Kurbanı alan kişi kurbanı keser, kendi yer, ete ihtiyacı yoksa bir başkasına verir veya satar, parası ile başka ihtiyaçlarını karşılar.

Kurban Kimlere Vacip ?

Kurban akıllı, hür ve mukim olan, aslî ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı mal veya paraya sahip (yani Kurban Bayramı günlerinde bir kurban alıp kesebilecek durumda olan) kadın-erkek her müslümana kurban kesmesi vâciptir.

Biz Sizi Arayalım×

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Hisse Formu ×

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.